در سال 1389اینجانب بطور کاملا اتفاقی در اینترنت مقاله ای با عنوان "اعجاز ریاضی در قرآن" خواندم که توسط یک محقق مصری بنام آقای دکتر رشاد خلیفه در کشور امریکا نوشته شده بود. دکتر رشاد خلیفه با استناد به آیه شماره 30 از سوره مدثر (عَلیَھا تسِعةَ عَشَرَ ) (سرتاسر آن 19 است) به یک کشف بسیار مھم در قرآن دست پیدا کرد مبنی بر اینکه در سراسر قرآن یک نظم ریاضی وجود دارد بدین مفهوم که تعداد تکرار بسیاری از حروف، کلمات و آیات در قرآن بر مبنای مضربی از عدد 19 تکرار شده است. خواندن این مقاله کنجکاوی من را برانگیخت تا در مورد صحت آن تحقیق کنم و پس از مدتی تحقیق به صحت آن پی بردم و به وجود معجزه ریاضی در قرآن ایمان آوردم و پذیرفتم که نگارش قرآن نمیتواند توسط یک و یا چند نفر انسان انجام شده باشد. زیرا وجود یک نظم خاص ریاضی و منحصر به فرد در قرآن اساسا نمیتوانسته است در 1400 سال قبل که دانش ریاضی و اعداد بشکل امروزی وجود نداشته است، توسط انسان ھا نوشته شده باشد بنابراین به نظر اینجانب نگارش قرآن فراسوی دانش بشر و از سوی خداوند رحیم میباشد.
پس از آن به مطالعه قرآن بسیار علاقه مند شدم بگونه ای که ھر روز آنرا با دقت میخواندم تا که بر دانش خود بیفزایم. پس از مدتی ھر روز بیشتر متوجه میشدم چه فروان هستند باور های اشتباهی که به ما مسلمانان به ارٍث رسیده است و ما آنها را در ذهن خود صحیح میپنداریم و بابت انجام آنها خود را مستحق بهشت برین و بالاتر از دیگران میپنداریم غافل از آنکه چه بسیار فراوانند بد خدا شناسی ها در ذهن ما انسان ها.
هدف از ساخت این وبسایت به اشتراک گذاری تحقیقات اندک اینجانب با شما علاقه مندان محترم میباشد که البته جای خطا نیز دارد زیرا که فقط خداوند است که عالم مطلق میباشد و بدینوسیله از خداوند مهربان طلب بخشش دارد.

غلامرضا هاشمی